Klub plastikových modelárov BLACK SHEEPS Bardejov vás pozýva na 16. ročník súťaže o Putovný pohár Bielych Albatrosov

 

Miesto konania súťaže:

Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov (jedáleň vo dvore)

ONLINE REGISTRÁCIA MODELOV

 

Aktuálne informácie o súťaži
Stránka s informáciami na modelárskom fóre www.modelforum.cz
Program súťaže:
7.10.2017:
08.00 - zahájenie preberania modelov
12.00 - ukončenie preberania modelov
12.00-15.00 - hodnotenie modelov
15.00-15.30 - vyhlásenie výsledkov
15.30 - presun na chatu v Mnichovskom potoku (mapa), ubytovanie
18.00-... - spoločenské posedenie

 

8.10.2017:
9.00 - raňajky

Súčasťou súťaže je aj modelárska burza

Záujemcovia o burzové stoly, prípadne o akékoľvek ďalšie informácie môžu kontaktovať organizátorov

Sprievodný program:
Výstava vojenskej výzbroje a výstroje, ukážka vojenského lazaretu a ubytovania - KVH Dobový tábor

Predajné stánky modelárskych predajcov - firmy Prospektor a Draco

Ubytovanie:
Floriho chata (Chata Kamarát), Mníchovský potok - www.florihochata.sk
-  záujem o ubytovanie a večerné posedenie nahláste prosím vopred - najlepšie písomne na adrese bsbardejov@gmail.com

 

- večerné posedenie na chate Mníchovský potok (mapa) spojené s tradičným kultúrnym programom - poplatok za ubytovanie, stravu a nápoje je 20€ za osobu
- guláš z diviny, pivo a iné pohostenie v cene ubytovania
- na chate možnosť využiť saunu a bazén (pre otužilcov)
- pre záujemcov o večerné posedenie pri grile je možné zabezpečiť ubytovanie už v piatok 6.10.2017

Kontakt na organizátora

Milan CUPER - mobil: 0908/986 396

bsbardejov@gmail.com

 

Registrácia modelov

Svoje modely môžete zaregistrovať vopred po vyplnení

 

prihlasovacieho formulára


Zaregistrované modely si môžete skontrolovať na pravidelne aktualizovanom

 

ZOZNAME PRIHLÁSENÝCH MODELOV


Registrácia končí vo štvrtok 5.10.2017 o 12.00 - modely si po tomto termíne  môžete zaregistrovať až osobne na mieste konania 

 
Propozície súťaže:  

 

 
Organizátor: Klub plastikových modelárov BLACK SHEEPS Bardejov
Miesto konania: Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiraskova 12, Bardejov (jedáleň vo dvore)
Dátum konania: 7.10.2017
Riaditeľ súťaže: Milan Cuper
Rozhodcovia: členovia KPM Black Sheeps Bardejov a na mieste určení modelári
Hodnotenie: páči-nepáči
Štartovné: Seniori a juniori 1€ za osobu, žiaci zdarma
Špeciálne ceny: Putovný pohár Bielych Albatrosov
  Cena za najlepší model lietadla alebo techniky 1. svetovej vojny
  Ceny udelené modelárskym obchodom Prospektor
  Ceny udelené sponzormi súťaže - budú upresnené na mieste
  Ceny udelené Klubom plastikových modelárov Prešov
Súťažné kategórie:
Žiacke kategórie
A1. Lietadlá vrtuľové a vrtuľníky bez rozdielu mierky - žiaci
A2. Lietadlá prúdové bez rozdielu mierky - žiaci
A3. Bojová technika 1/72 - žiaci
A4. Bojová technika 1/35 a 1/48 - žiaci
Juniorské kategórie
A5. Lietadlá a vrtuľníky bez rozdielu mierky - juniori
A6. Bojová technika - juniori
Seniorské kategórie
B0. Lietadlá a vrtuľníky v mierke 1/144 a menšie (1/200...)
B1. Lietadlá vrtuľové v mierke 1/50 a väčšie (1/48,1/32,1/24)
B2. Lietadlá vrtuľové v mierke 1/72
B3. Lietadlá prúdové v mierke 1/50 a väčšie (1/48,1/32,1/24)
B4. Lietadlá prúdové v mierke 1/72
B5. Vrtuľníky 1/72 a väčšie (1/48, 1/35, 1/32)
C1. Bojová technika v mierke 1/72
C2. Bojová technika v mierke 1/35 a 1/48
Kategórie bez rozdielu veku a mierky
D. Diorámy
E. Autá a motocykle
F. Figúrky a busty
G. Lode a ponorky
J. Papierové modely
R. Rozostavané modely
 
     
Minulé ročníky súťaže:    
     
8.10.2016 - 15. ročník Súťaže o Pohár Bielych albatrosov

15. ročník súťaže o Pohár Bielych albatrosov sa konal 8.10.2016 v Bardejove, v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela.

KPM Black Sheeps Bardejov ďakuje všetkým vystavujúcim modelárom, predajcom, návštevníkom, ktorí sa zúčastnili na 15. ročníku súťaže o Pohár Bielych albatrosov.

Na stoloch ste mali možnosť vidieť 298 vystavených plastikových a papierových modelov od 82 modelárov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.

 
Výsledkové listiny:
Súťaž o Pohár Bielych albatrosov, 8.10.2016, Bardejov - výsledková listina (pdf)
Špeciálne ceny (pdf)
 
Odkazy na fotografie zo súťaže:
Fotografie KPM Prešov
Galéria EASTMODELS - prvé fotografie
Galéria EASTMODELS - lietadlá
Galéria EASTMODELS - bojová technika a ostatné modely
Galéria EASTMODELS - objektívom Daniela Hajtingera
     
3.10.2015 - 14. ročník Súťaže o Pohár Bielych albatrosov

14. ročník súťaže o Pohár Bielych albatrosov sa konal 3.10.2015 v Bardejove, v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela.

KPM Black Sheeps Bardejov ďakuje všetkým vystavujúcim modelárom, predajcom, návštevníkom, ktorí sa zúčastnili na 14. ročníku súťaže o Pohár Bielych albatrosov.

Na stoloch ste mali možnosť vidieť 246 vystavených plastikových a papierových modelov od 76 modelárov zo Slovenska, Poľska a Maďarska.

 
Výsledkové listiny:
Súťaž o Pohár Bielych albatrosov, 3.10.2015, Bardejov - výsledková listina
Špeciálne ceny
 
Odkazy na fotografie zo súťaže:
Fotografie KPM Prešov
 
     
4.10.2014 - 13. ročník Súťaže o Pohár Bielych albatrosov

13. ročník súťaže o Pohár Bielych albatrosov sa konal 4.10.2014 v Bardejove, v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela.

KPM Black Sheeps Bardejov ďakuje všetkým vystavujúcim modelárom, predajcom, návštevníkom, ktorí sa napriek nabitej jesennej modelárskej sezóne  zúčastnili na 13. ročníku súťaže o Pohár Bielych albatrosov.

Na stoloch ste mali možnosť vidieť 304 vystavených plastikových a papierových modelov od 64 modelárov zo Slovenska a Poľska.

 
Výsledkové listiny:
Súťaž o Pohár Bielych albatrosov, 4.10.2014, Bardejov - výsledková listina
Špeciálne ceny
 
Odkazy na fotografie zo súťaže:
Fotografie KPM Prešov
Reportáž Przemyslawa Klimalu (PL) + fotky
     
5.10.2013 - 12. ročník Súťaže o Pohár Bielych albatrosov

12. ročník súťaže o Pohár Bielych albatrosov sa konal 5.10.2013 v Bardejove, v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela.

KPM Black Sheeps Bardejov ďakuje všetkým vystavujúcim modelárom, predajcom, návštevníkom, ktorí sa napriek nabitej jesennej modelárskej sezóne  súčastnili na 12. ročníku súťaže o Pohár Bielych albatrosov.

Na stoloch ste mali možnosť vidieť 133 vystavených plastikových a papierových modelov od 42 modelárov.

 
Výsledkové listiny:
Súťaž o Pohár Bielych albatrosov, 5.10.2013, Bardejov - výsledková listina
Špeciálne ceny
 
Odkazy na fotografie zo súťaže:
Fotografie KPM Prešov
     
6.10.2012 - 11. ročník Súťaže o Pohár Bielych albatrosov

10. ročník súťaže o Pohár Bielych albatrosov sa konal 6.10.2012 v Bardejove, v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela.

KPM Black Sheeps Bardejov ďakuje všetkým vystavujúcim modelárom, predajcom, návštevníkom za účasť na jubilejnom 11. ročníku súťaže o Pohár Bielych albatrosov.

Na stoloch ste mali možnosť vidieť takmer 200 vystavených plastikových a papierových modelov od modelárov zo Slovenska a Poľska.

 
Výsledkové listiny:
Súťaž o Pohár Bielych albatrosov, 6.10.2012, Bardejov - výsledková listina
Špeciálne ceny
 
Odkazy na fotografie zo súťaže:
Fotografie na Modelfóre
Fotografie Martina Schneidera, Leπiči Košice
Reportáž KPM Prešov
Fotografie KPM Prešov
     
1.10.2011 - 10. ročník Súťaže o Pohár Bielych albatrosov

10. ročník súťaže o Pohár Bielych albatrosov sa konal 1.10.2011 v Bardejove, v priestoroch Centra voľného času, Dlhý rad 12

KPM Black Sheeps Bardejov ďakuje všetkým vystavujúcim modelárom, predajcom, návštevníkom za účasť na jubilejnom 10. ročníku súťaže o Pohár Bielych albatrosov.

Na stoloch ste mali možnosť vidieť cez 300 vystavených plastikových a papierových modelov od modelárov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny.

 
Výsledkové listiny:
Súťaž o Pohár Bielych albatrosov, 1.10.2011, Bardejov - výsledková listina
Špeciálne ceny
 
Odkazy na fotografie zo súťaže:
Fotografie na Modelfóre
Fotografie KPM Čaňa
Reportáž KPM Prešov
Fotografie KPM Prešov